GENERAL
Utilizator
Parola
Welcome to Cairox Romania
 

Politica de confidențialitate

CAIROX ROMÂNIA acordă cea mai mare importanță – și are cea mai mare grijă pentru a asigura – protecția datelor cu caracter personal și respectarea prevederilor legale aplicabile.

Articolul 1: Cuvânt-înainte

Utilizatorii (denumiți în continuare „Utilizatori”, „dvs.”, „Utilizator”) site-ului online https://www.cairox.ro (denumit în continuare „Site”) sunt încurajați să citească cu atenție această politică de confidențialitate înainte de a dezvălui orice date personale.

Articolul 2: Informații generale

Scopul acestei Politici este de a informa Utilizatorii cum vor fi colectate, prelucrate și utilizate datele lor cu caracter personal și de a-i informa cu privire la drepturile lor, respectând reglementările aplicabile relevante – în special Regulamentul UE general privind protectia datelor 2016/679 (GDPR).

Utilizând serviciile oferite de CAIROX ROMÂNIA, Utilizatorilor li se poate cere să trimită date cu caracter personal, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală și numărul de telefon al companiei, în particular.

Prin transmiterea acestor date, Utilizatorii acordă autorizația expresă companiei în cauză pentru colectarea, prelucrarea și stocarea datelor respective în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

Articolul 3: Operatorul de date

Datele cu Caracter Personal ale Utilizatorilor vor fi colectate, stocate și prelucrate de CAIROX ROMÂNIA, cu sediul în Șoseaua Odăii 307-309, București 075100, ROMÂNIA.

Operatorul de date este: AIRVANCE GROUP

Articolul 4: Scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal

Această politică de confidențialitate acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în legătură cu:

· Gestionarea Site-ului și solicitărilor trimise prin intermediul formularului de contact online

· Trimiterea de buletine informative

· Recrutarea angajaților

· Managementul clientilor, furnizorilor de servicii și partenerilor CAIROX ROMÂNIA.

Concret, orice date cu caracter personal colectate vor fi utilizate de CAIROX ROMÂNIA în scopul gestionării cererii dumneavoastră de contact (unde se utilizează formularul de contact). Datele necesare pentru gestionarea cererii dumneavoastră sunt indicate printr-un asterisc pe fiecare formular. Dacă nu completați aceste câmpuri obligatorii, nu vom putea răspunde solicitărilor dumneavoastră și/sau să vă oferim serviciile solicitate. Orice informație suplimentară este opțională – însă, aceasta ne permite să gestionăm mai bine cererea dumneavoastră și să ne îmbunătățim serviciile și comunicarea cu dumneavoastră.

Cu excepția cazului în care Utilizatorul se opune, bifând căsuța relevantă, Datele Personale colectate sunt folosite și pentru a trimite informații despre produsele, serviciile și evenimentele CAIROX ROMÂNIA. Utilizatorii se pot dezabona de la comunicările noastre în orice moment, apăsând pe link-ul de dezabonare din partea de jos a fiecărui e-mail.

Orice date cu caracter personal transmise vor fi, de asemenea, colectate, stocate și prelucrate în scopul de a permite Utilizatorilor să navigheze mai bine pe site (utilizarea cookie-urilor).

Poate fi folosit și în următoarele scopuri: înregistrarea unei liste de obiecții; înregistrarea solicitărilor de la utilizatori de a-și accesa datele personale și de a corecta datele personale; desfășurarea de studii de piață și de marketing (unde Utilizatorii nu se opun); elaborarea de statistici comerciale; realizarea de sondaje de satisfacție; îmbunătățirea calității serviciilor; efectuareaa studiilor de piață; sau în scopuri statistice.

Datele vor fi prelucrate de către departamentele interne ale CAIROX ROMÂNIA (servicii clienți, departamentul de conținut web/marketing, departamentul de vânzări) și de orice subcontractanți angajați în aceste scopuri.

În cele din urmă, este posibil să procesăm datele cu caracter personal care vă privesc atunci când depuneți o cerere de angajare speculativă sau răspundeți la un anunț de angajare postat de CAIROX ROMÂNIA.

În acest context, datele personale care vă privesc vor fi colectate:

· direct de la dumneavoastră ca parte a procesului de recrutare;

· indirect de la terți utilizați pentru verificarea calificărilor și referințelor dumneavoastră, cu acordul dumneavoastră.

Datele cu caracter personal includ următoarele: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon și experiență profesională, împreună cu orice alte informații pe care ni le furnizați atunci când depuneți cererea dvs.: fotografie, limbi vorbite, așteptări salariale, adresa de domiciliu, starea civilă , etc.

Aceste date sunt colectate și stocate numai în scopul gestionării aplicației dumneavoastră, pe baza intereselor noastre legitime și/sau a consimțământului dumneavoastră. Este prelucrat de către angajații responsabili cu recrutarea din cadrul CAIROX ROMÂNIA.

În plus, Datele cu Caracter Personal la care se face referire mai sus pot fi comunicate oricărei autorități care este legal autorizată să primească datele respective, în special în cazul unei rechiziții legale din partea autorităților judiciare, poliției sau administrative.

Ne angajăm să colectăm doar informații personale necesare pentru atingerea scopurilor menționate mai sus, într-o manieră proporțională și restricționată.

Articolul 5: Perioada de păstrare a datelor

Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării automate vor fi stocate într-un format care să permită identificarea subiecților datelor pentru o perioadă, nu mai lungă decât este necesar pentru scopurile pentru care sunt stocate datele, așa cum se specifică în Articolul 4 din prezenta Politică.

Perioadele de păstrare a datelor vor fi comunicate persoanelor vizate la cerere.

Stocarea datelor cu caracter personal colectate în legătură cu o cerere de angajare este supusă următoarelor perioade de păstrare:

· în cazul în care cererea de angajare are un rezultat pozitiv: pentru perioada de angajare în cadrul CAIROX ROMÂNIA și perioada de păstrare legală aplicabilă după plecarea salariatului.

· în cazul în care cererea de angajare are un rezultat negativ: timp de doi ani, cu excepția cazului în care depuneți o obiecție.

Articolul 6: Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Datele cu caracter personal vor fi colectate pe baza următoarelor:

  • un contract în care persoana vizată este parte (direct sau ca reprezentant legal)
  • consimțământul expres al persoanei vizate, în cazul în care acest consimțământ este obligatoriu
  • autorizație legală (Articolul 9 GDPR)
  • o obligație legală, în special în ceea ce privește conservarea și arhivarea datelor
  • interese legitime.

Articolul 7: Drepturile utilizatorilor ai site-ului web

Orice Utilizator ale cărui Date cu Caracter Personal au fost colectate are dreptul de a accesa datele respective, de a se opune sau de a restricționa prelucrarea acestora sau de a solicita corectarea sau ștergerea acestora.

Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care consimțământul respectiv constituie temeiul legal pentru prelucrarea în cauză.

Orice solicitări sau întrebări legate de gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal trebuie trimise prin e-mail către Operatorul de date la următoarea adresă de e-mail:personaldata@france-air.com

Solicitarea trebuie să includă numele și prenumele, e-mail sau adresa poștală ale Persoanei vizate și să fie semnată și însoțită de o dovadă de identitate curentă și valabilă.

Articolul 8: Obiecții

Persoana vizată ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate are dreptul de a depune o obiecție la autoritatea de supraveghere (CNIL în Franța sau Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România - Bd. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti).

Articolul 9: Subcontractanți

Nu împărtășim niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal cu alte companii în scopuri de marketing.

Angajăm subcontractanți pentru anumite activități de prelucrare referitoare la Datele personale ale Utilizatorilor.

Fiecare subcontractant va acționa numai conform instrucțiunilor companiei CAIROX ROMÂNIA și garantează să ofere același nivel de protecție a datelor.

Fiecare subcontractant trebuie să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a se asigura că prelucrarea datelor este conformă cu cerințele legale și de reglementare aplicabile.

Angajăm doar subcontractanți care:

  • sunt stabiliți într-o țară a Uniunii Europene, sau
  • sunt stabiliți într-o țară care demonstrează un nivel adecvat de protecție, așa cum este definit de autoritățile europene pentru protecția datelor, sau
  • să dispună de garanțiile corespunzătoare în conformitate cu articolul 46 GDPR.

În caz contrar, datele pot fi transferate numai în conformitate cu articolul 49 GDPR.

Articolul 10: Utilizarea cookie-urilor

Cookie-urile sunt mici fișiere de informații pe care un site web le instalează pe computerul unui Utilizator în scopul păstrării informațiilor pentru următoarea vizită a utilizatorului pe site-ului respectiv.

Cookie-urile temporare sunt stocate doar în fișierul cookie al browser-ului până la sfârșitul sesiunii pe site-ul web. Acest tip de cookie este vital pentru anumite aplicații și funcții de pe site, care nu pot funcționa fără ele.

Cookie-urile permanente sunt folosite pentru a vă personaliza vizita pe site (de exemplu, prin stocarea informațiilor pe care le-ați introdus prin intermediul formularelor de pe site-ul nostru). Aceste cookie-uri rămân stocate în fișierul cookie al browserului, în funcție de setările Utilizatorului, chiar și după vizita Utilizatorului pe Site.

Următoarele cookie-uri analitice, cookie-uri de măsurare a audienței și trackere sunt utilizate pe site: Google Analytics 4.

Cookie-urile pot fi șterse sau acceptate de către Utilizator prin modificarea setărilor browser-ului.

Configurația fiecărui browser este diferită în ceea ce privește gestionarea cookie-urilor și preferințele dumneavoastră. Informații pot fi găsite în meniul Ajutor al browserului nostru, care vă vor explica cum vă puteți modifica preferințele privind cookie-urile.

Stocarea unui cookie în dispozitivul dvs. depinde în esență de consimțământul dumneavoastră, pe care îl puteți exprima și modifica oricând, în mod gratuit, prin opțiunile oferite de software-ul browserului dumneavoastră.

De exemplu, vă puteți seta browserul să refuze cookie-urile. Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că, setând browserul dumneavoastră să refuze cookie-urile, anumite funcții, pagini și secțiuni ale site-ului web nu vor fi accesibile; nu ne putem asuma responsabilitatea în acest caz.

În cele din urmă, site-ul nostru web conține butoane de partajare Facebook, LinkedIn și Twitter care vă permit să partajați sau să postați conținut de pe site-ul nostru pe alte site-uri web.

Este posibil ca aceste rețele sociale să vă identifice prin intermediul acestui buton, chiar dacă nu ați folosit butonul respectiv în timpul sesiunii dvs. pe site-ul nostru.

Acest tip de buton poate permite rețelei sociale respective să urmărească activitatea dumneavoastră de navigare pe site-ul nostru, pur și simplu pentru că sunteți conectat la contul dumneavoastră pentru rețeaua socială respectivă pe dispozitivul dumneavoastră în timp ce navigați pe site-ul nostru. Vă recomandăm să consultați politicile acestor rețele sociale, astfel încât să fiți la curent cu scopurile (în special pentru publicitate) ale oricăror informații de navigare pe care le pot colecta. Aceste politici trebuie, în special, să vă permită să vă exercitați alegerile cu privire la aceste rețele sociale, în speță prin activarea configurației personalizate a fiecărui cont de utilizator.

Pentru a vă gestiona datele pe Facebook:https://www.facebook.com/help/cookies/

Pentru a vă gestiona datele pe LinkedIn:https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Pentru a vă gestiona datele pe Twitter:https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et-des-technologies-similaires-par-twitter

Desigur, dacă dezactivați aceste cookie-uri, toate interacțiunile cu rețelele sociale în cauză vor fi blocate.

Articolul 11: Securitatea datelor

CAIROX ROMÂNIA ia toate măsurile de precauție necesare – fie de natură fizică, administrativă sau organizatorică – cu privire la tipul de date pe care le prelucrează și la riscurile prezentate de diferitele operațiuni de prelucrare, pentru a proteja securitatea datelor și pentru a preveni ca datele să nu fie denaturate, deteriorate sau accesate de terți neautorizați.

În cazul în care o parte sau întreaga prelucrare a datelor cu caracter personal este efectuată de unul sau mai mulți subcontractanți, securitatea și confidențialitatea Datelor cu caracter personal vor fi garantate contractual de subcontractanții menționați, prin măsuri tehnice de protecție a datelor și prin resurse umane adecvate.

Articolul 12: Date referitoare la minori

Produsele, serviciile și evenimentele CAIROX ROMÂNIA nu sunt destinate minorilor. Prin urmare, nu colectăm sau procesăm cu bună știință date cu caracter personal referitoare la minori.

Articolul 13: Site-uri web ale terților

Link-urile prezente pe site vă pot direcționa către site-uri web externe. Luând în considerare cele menționate, dorim să vă atragem atenția asupra faptului că politicile de confidențialitate a datelor, aplicabile acestor site-uri web pot fi diferite de prezenta Politică. În acest context, se recomandă în toate cazurile să citiți politica de confidențialitate a datelor, aplicabilă fiecărui site web în cauză.

În orice caz, CAIROX ROMÂNIA nu poate fi trasă la răspundere în cazurile în care conținutul unuia dintre aceste site-uri web contravine prevederilor legale și cerințelor de reglementare aplicabile.

Articolul 14: Actualizări ale Politicii de confidențialitate a datelor

Politica de confidențialitate poate fi schimbată sau modificată în orice moment.

Sunteți încurajat să reveniți la ea în mod regulat.

Ultima modificare: 11 mai 2020

CopyrightPolitica de confidențialitate

Se caută informațiile cerute. Vă rugăm să așteptați...